சரத்குமாரின் அந்தர் பல்டிகள்

நடிகர் சரத்குமார், பாமக ராமதாஸ் போன்று அரசியலில் அந்தர் பல்டி அடிப்பதில் அவருக்கு இணையாக பயணிக்கிறார்.
“ஏமாறாதே ஏமாற்றாதே…..”

சரத்குமாரின் அந்தர் பல்டிகள்